Vytvořte si účet během pár vteřin

souhlasím s podmínkami službyochranou osobních údajů

Vzory faktur

Faktura s DPH

Každá faktura vystavená plátcem DPH musí obsahovat několik náležitosti:

 • Označení „Daňový doklad“či „Faktura -daňový doklad“apod. Název „Faktura“je název zažitý, ovšem není vyžadován žádným předpisem.

 • Evidenční číslo dokladu (toto číslo musí být jedinečné)

 • Jméno a adresu toho, kdo fakturu vydal (včetně IČ a DIČ)

 • Jméno (název firmy) a adresu toho, kdo fakturu přijal (včetně IČ)

 • Datum vydání a datum splatnosti

 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění (zpravidla shodné se dnem vystavení faktury)

 • Zmínku o zápisu podnikatele v živnostenském rejstříků (“Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku u soudu v Brně, oddíl C, vložka XY”)

 • Pokud je faktura určena plátci DPH, musí obsahovat datum zdanitelného plnění

 • Položky faktury

 • Informaci o fakturované peněžní částce

 • Základ daně

 • Informaci o % výši DPH

 • Podpis vystavovatele faktury ani razítko nejsou nutnými součástmi faktury (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování)

 

Faktura bez DPH – Obsahuje stejné informace, jako faktura plátce DPH, kromě položky spjaté s daní z přidané hodnoty. Tato faktura nemusí být opatřena podpisem ani razítkem vystavovatele.

 

Zálohová faktura  Zálohová faktura se používá u časově nebo materiálově náročných dodávek, u kterých odběratel platí průběžně zálohy.

 

Proforma faktura Proforma faktura je vystavena na cenu celé dodávky. A nedává se do účetnictví, ale po jejím uhrazení se vystaví klasická faktura (daňový doklad). Proforma faktura na rozdíl od ostatních není účetním a tedy ani daňovým dokladem.

 

Dodací list

Dodací list – vystavuje dodavatel pro kontrolu expedovaného zboží. Fyzicky se zasílá s objednávkou pro přejímku zboží odběratelem. Doklad slouží pro prvotní evidenci, z tohoto pohledu není účetní dokladem a neslouží k úhradě.
 

Co všechno zvládá iFaktura.cz?

Je toho docela hodně. Pomocí iFaktura.cz můžete snadno vystavovat všechny výše uvedené doklady. Naším cílem je nabídnout vám komplexní systém s intuitivním ovládáním bez stovek funkcí, které nevyužijete. iFaktura.cz je elegantní řešení pro vaši fakturaci.